Ativos

Amazoneida Sá Peixoto Pinheiro, Dra.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Camila Xavier Sá Peixoto Pinheiro, BSc. boneco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Carina Figueiredo Coelho, MSc.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes
Carla Zeline Rodrigues Bandeira, BSc.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Celso Rômulo Barbosa Cabral, Dr.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Diego da Silva Souza, MSc.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Edijane Barbosa Paredes, MSc. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes
James Dean Oliveira dos Santos Júnior, Dr.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Jocely Nascimento Lopes, MSc. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes
José Cardoso Neto, Dr. boneco This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

José Clelto Barros Gomes, MSc.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

José Mir Justino da Costa, MSc.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

José Raimundo Gomes Pereira, Dr. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Leyne Abuim de Vasconcelos Marques, MSc.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Márcia Brandão de Oliveira, BSc.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Max Sousa de Lima, Dr. boneco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Nelson Lima de Souza Filho, MSc. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

Themis da Costa Abensur, MSc. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lattes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex-Professores

Clycerio Vieira do Nascimento e Sá    
Hugo Menezes Santos    
Iráclito Jose Chaves Garcia    

Aposentados

Rosana Cristina Pereira Parente

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rosana Cristina Pereira Parente     DE APOSENTADO